Hệ thống y tế Malta nằm trong top 10 hệ thống y tế tốt nhất thế giới