SỰ KIỆN TỌA ĐÀM

19/12/2022

Tọa đàm trực tuyến (Online) đầu tư định cư Cộng hòa Malta ngày 28/12/2022

18/11/2022

Tọa đàm đầu tư định cư Cộng hòa Síp ngày 03/12/2022 tại Khách sạn Majestic Sài Gòn

21/10/2022

Tọa đàm trực tuyến (Online) đầu tư định cư Cộng hòa Malta ngày 27/10/2022

06/10/2022

Tọa đàm trực tuyến (Online) đầu tư định cư Cộng hòa Síp ngày 13/10/2022

11/09/2022

Tọa đàm đầu tư định cư Tây Ban Nha ngày 14/09/2022 tại Khách sạn Sài Gòn

01/07/2022

Chỉ với 3,6 tỷ đồng cho cả gia đình trở thành công dân Châu Âu

01/06/2022

03 thế hệ gia đình trở thành công dân Châu Âu chỉ với 3,6 tỷ đồng

30/05/2022

Cho cả gia đình 03 thế hệ trở thành công dân toàn cầu

21/05/2022

Định cư Châu Âu con đường nào phù hợp nhất