FREEVISA VIETNAM

Chúng tôi chuyên các chương trình
đầu tư định cư Châu Âu

"Đồng hành cùng vươn xa" đồng hành từ lúc tư vấn, nộp hồ sơ, ra thẻ, định cư Châu Âu
và còn sau đó nữa ...


Chu đáo

Chúng tôi chuyên các chương trình đầu tư định cư Châu Âu

"Đồng hành cùng vươn xa" đồng hành từ lúc tư vấn, nộp hồ sơ, ra thẻ, định cư Châu Âu và còn sau đó nữa ...


Chu đáo

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ
CHÂU ÂU

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU

Thẻ xanh Cộng hòa Síp

Cho cả gia đình 03 thế hệ
định cư Síp (Châu Âu) vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 320.000 EUR sở hữu
bất động sản tại Síp

Thẻ xanh được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình
(bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Rất nhanh chỉ trong vòng 03 tháng

Thẻ xanh Cộng hòa Síp

Cho cả gia đình 03 thế hệ định cư Síp (Châu Âu) vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 320.000 EUR sở hữU bất động sản tại Síp

Thẻ xanh được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình (bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Rất nhanh chỉ trong vòng 03 tháng

Thẻ xanh Cộng hòa Malta

Cho cả gia đình 03 thế hệ định cư Malta (Châu Âu) vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 150.000 EUR đóng góp cho Chính phủ Malta

Thẻ xanh được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình (bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Nhanh chỉ trong vòng 08 tháng

Thẻ xanh Cộng hòa Malta

Cho cả gia đình 03 thế hệ
định cư Malta (Châu Âu) vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 150.000 EUR đóng góp cho
Chính phủ Malta

Thẻ xanh được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình
(bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Nhanh chỉ trong vòng 08 tháng

Thường trú nhân Hy Lạp

Cho cả gia đình 03 thế hệ định cư Hy Lạp vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 250.000 EUR sở hữu bất động sản tại Athens

Thẻ xanh được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình (bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Nhanh chỉ trong vòng 06 tháng

Thường trú nhân Hy Lạp

Cho cả gia đình 03 thế hệ
định cư Hy Lạp vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 250.000 EUR sở hữu
bất động sản tại Athens

Thẻ xanh được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình
(bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Nhanh chỉ trong vòng 06 tháng

Thẻ cư trú (Golden Visa)
Tây Ban Nha

Cho cả gia đình 03 thế hệ
định cư Tây Ban Nha vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 370.000 EUR sở hữu
bất động sản thương mại

Thẻ cư trú được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình
(bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Rất nhanh chỉ trong vòng 02 tháng

Thẻ cư trú (Golden Visa) Tây Ban Nha

Cho cả gia đình 03 thế hệ định cư Tây Ban Nha vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 370.000 EUR sở hữu bất động sản thương mại

Thẻ cư trú được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình (bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Rất nhanh chỉ trong vòng 02 tháng

Thẻ cư trú (Golden Visa)
Bồ Đào Nha

Cho cả gia đình 03 thế hệ
định cư Bồ Đào Nha vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 280.000 EUR sở hữu bất động sản

Thẻ cư trú được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình
(bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Nhanh chỉ trong vòng 06 tháng

Thẻ cư trú (Golden Visa) Bồ Đào Nha

Cho cả gia đình 03 thế hệ định cư Bồ Đào Nha vĩnh viễn

Suất đầu tư

Tối thiểu 280.000 EUR sở hữu bất động sản

Thẻ cư trú được cấp

Cho cả 03 thế hệ gia đình (bố mẹ; vợ chồng; con cái)

Thời gian nhận thẻ

Nhanh chỉ trong vòng 06 tháng

VIDEO TỌA ĐÀM ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU

 • Tọa đàm - Cộng hòa Malta ngày 27/10/2022 - Cơ hội nắm bắt mới là cơ hội thực sự ?!
 • Tọa đàm - Cộng hòa Malta ngày 13/10/2022 - 7 được 3 không khi đầu tư định cư Síp
 • Tọa đàm - Cộng hòa Malta ngày 20/04/2022 - Cơ hội tốt nhất để đầu tư định cư Châu Âu
 • Tọa đàm - Cộng hòa Síp (Cyprus) ngày 05/04/2022 - Đầu tư sinh lời, định cư Châu Âu 3 thế hệ
 • Tọa đàm - Cộng hòa Malta ngày 27/10/2022 - Cơ hội nắm bắt mới là cơ hội thực sự ?!
 • Tọa đàm - Cộng hòa Malta ngày 13/10/2022 - 7 được 3 không khi đầu tư định cư Síp
 • Tọa đàm - Cộng hòa Malta ngày 20/04/2022 - Cơ hội tốt nhất để đầu tư định cư Châu Âu
 • Tọa đàm - Cộng hòa Síp (Cyprus) ngày 05/04/2022 - Đầu tư sinh lời, định cư Châu Âu 3 thế hệ

TƯ VẤN 1-1 CÙNG CHUYÊN GIA DI TRÚ  Ngày


  Giờ

   Ngày


   Giờ   KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI