FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Cơ quan giám sát người tiêu dùng cảnh báo các nhà bán lẻ: Hãy rõ ràng về việc giảm giá Black Friday