Chuyên gia chống Covid-19 tự tin tuyên bố Na Uy đã hết dịch