Chúc mừng gia đình Mr Nguyen đã nhận thẻ thường trú nhân Malta thành công