FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Ủy ban Châu Âu phê duyệt kế hoạch 30,5 tỷ Euro để tái định hình Hy Lạp (Greece)