FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Tây Ban Nha sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 5%, phân phối trong 14 kỳ thanh toán