Quốc tịch đảo Síp (Cyprus) và các cách nhập tịch Cộng hòa Síp