Chúc mừng Mrs Luu Minh và gia đình nhận quyết định Thường trú nhân Síp