Chất lượng cuộc sống tại Síp luôn được đánh giá tốt nhất Châu Âu