Triển Vọng Kinh Tế Ở Malta Hậu Covid Được Đánh Gía Là ” Tích Cực”