Tọa đàm đầu tư định cư Cộng hòa Síp ngày 03/12/2022 tại Khách sạn Majestic Sài Gòn