FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Tọa đàm định cư châu Âu (Tây Ban Nha và Cộng hòa Malta) ngày 10/10/2023