Tại sao định cư Cộng Hòa Síp lại hấp dẫn đối với người Việt?