12/09/2021

Tầm quan trọng của thẻ xanh Vaccine và thẻ xanh Châu Âu

1. THẺ XANH VACCINE – THẺ XANH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Theo dự thảo điều kiện sử dụng “thẻ xanh COVID-19” hay còn gọi là “Thẻ […]