13/08/2021

Giới siêu giàu đổ sang Singapore mua nhà

Ngoài ra nếu sở hữu nhà tại Cộng hòa Síp (Cyprus) và Hy Lạp Quý nhà đầu tư sẽ sở hữu thẻ xanh Châu Âu cho […]