29/04/2022

Cộng hòa Síp tiến gần việc gia nhập khối Schengen

Cộng hòa Síp đã thông báo rằng, họ đã chính thức bắt đầu quá trình gia nhập Schengen. Tiết lộ này đã đánh dấu một bước […]