10/11/2022

Tọa đàm – Hy Lạp ngày 29/06/2021 – Mua nhà từ 270.000 EUR tại ATHENS

18/03/2022

TOP 3 chương trình đầu tư lấy thẻ xanh (thường trú nhân) Châu Âu tốt nhất hiện nay

Như đã biết, Liên minh Châu Âu (EU) bao gồm 27 nước thành viên là một khối liên minh hùng mạnh và phát triển bậc nhất […]
13/03/2022

So sánh điều kiện định cư giữa các quốc gia Châu Âu 

Khi bạn định cư tại một quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở thành công dân của một […]
20/06/2021

[29/06/2021] Tọa đàm trực tuyến Lấy thường trú nhân Châu Âu (Hy Lạp) cho cả gia đình 03 thế hệ

10/05/2021

[13/05/2021] Tọa đàm trực tuyến Lấy thường trú nhân Châu Âu (Hy Lạp) cho cả gia đình 03 thế hệ

25/04/2021

[27/04/2021] Tọa đàm trực tuyến: Đầu tư lấy thường trú nhân Châu Âu (Hy Lạp) cho cả gia đình 03 thế hệ

17/04/2021

[20/04/2021] Tọa đàm trực tuyến: Đầu tư lấy thường trú nhân Châu Âu (Hy Lạp) cho cả gia đình 03 thế hệ