FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Standard & Poor’s nâng bậc xếp hạng và triển vọng của Hy Lạp (Greece)