Síp Lên Kế Hoạch Mở Cửa Biên Giới Cho Khách Du Lịch Đã Tiêm Hoặc Chưa Tiêm Vắc Xin COVID-19