Sau tặng xe Audi, Peugeot thì tới tặng tài khoản ngân hàng 390.000.000 đồng