Quyền công dân đảo Síp và lợi ích của công dân cư trú đảo Síp theo đầu tư