Phân biệt EU, EUROZONE và SCHENGEN trước khi định cư Síp