Ông Huỳnh Thanh Liêm hẹn gặp quý nhà đầu tư vào lúc 14h30 hôm nay