Ông Huỳnh Thanh Liêm hẹn gặp quý Anh Chị buổi Tọa đàm thường trú nhân Malta (Châu Âu) hôm nay