Nước Síp tiếng Anh là gì? Tìm hiểu về Cộng hòa Síp?