Người Mỹ xin ‘bùa hộ mệnh’ quốc tịch ngoại giữa đại dịch