Nga sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giám sát việc cách ly