Nhà đầu tư Việt Nam có thể mua bất động sản Síp bằng cách nào?