Môi trường kinh doanh ở Síp – nơi đáng để đầu tư và phát triển thịnh vượng