Học trường quốc tế bị mỉa mai sang chảnh, bà mẹ phản biện thuyết phục