Malta – nơi có hệ thống y tế nằm trong top 10 hệ thống y tế tốt nhất thế giới