Malta – một trong những nơi có nền ẩm thực phong phú nhất Châu Âu