Lĩnh Vực Dịch Vụ Tài Chính Malta Tăng Trưởng Cao Trong Những Tháng Đầu Năm