FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Lần tăng giá vận chuyển đầu tiên được công bố khi thuế khí thải của EU sắp áp dụng.