Giáo Dục Theo Chuẩn Châu Âu – Nền Giáo Dục Tiên Tiến Với Chi Phí Thấp Tại Cyprus