FREEVISA sẵn sàng tại Lễ Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021