Famagusta – Nơi có những địa danh du lịch nổi tiếng nhất tại Síp