Các ngày lễ tại Cộng hòa Malta mà bạn phải biết

Quốc gia thuộc Châu Âu này thu hút lượng lớn khách du lịch nhờ có nhiều lễ hội nhộn nhịp, đặc sắc quanh năm.

Tháng 01

 • 01/01Ngày đầu năm mới

 • 13/01Lễ ST Anthony (San Anton Abbati)

 • 27/01Sự cải đạo của Tháng Paul

Tháng 02

 • 02/02Lễ Candlemas

 • 03/02Lễ Saint Blase

 • 10/02Lễ đắm tàu Saint Paul

 • 14/02Lễ tình nhân

Tháng 03

 • 19/03Lễ Saint Joseph

 • 25/03Lễ truyền tin (II-Lunzjata)

 • 27/03Lễ Chúa Giêsu thành Nazareth

 • 31/03Ngày tự do

Tháng 04

 • 01/04Ngày cá tháng tư

 • 06/04Lễ Saint Publius

 • 23/04Lễ Saint George

Tháng 05

 • 01/05Ngày quốc tế lao động

 • 03/05Lễ thánh giá

 • 22/05Lễ Saint Rita (Valletta)

 • 24/05Lễ Saint Paul (Gozo)

Tháng 06

 • 14/06Lễ Saint Philip

 • 21/06Đức Mẹ Hoa Huệ

 • 29/06Lễ Saint Nicholas

Tháng 07

 • 16/07Đức Mẹ Núi Carmel

 • 26/07Lễ Saint Anne

 • 27/07Lễ Saint Venera

Tháng 08

 • 03/08Lễ Saint Peter in Chains

 • 10/08Lễ Saint Lawrence

 • 15/08Lễ Bảy Thánh Mary

 • 29/08Lễ Saint John the Baptist

Tháng 09

 • 08/09Lễ Giáng sinh của Đức Mẹ

 • 12/09Lễ Tên của Mary

 • 21/09Ngày Quốc Khánh

Tháng 10

 • Các làng khác nhau ở Malta và Gozo kỷ niệm Đức Mẹ Mân Côi vào các ngày khác nhau trong tháng 10Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tháng 11

 • 02/11Lễ All Souls Day

 • 11/11Lễ Saint Martin of Tours

 • 22/11Lễ Saint Cecilia

 • 25/11Lễ Saint Catherine of Alexandria

Tháng 12

 • 08/12Lễ thụ thai vô nhiễm

 • 13/12Ngày Cộng Hòa

 • 25/12Ngày Giáng Sinh

 • 26/12Ngày Tặng Quà