Đảo Síp thuộc quốc gia nào? Đất nước nào? Cyprus thuộc châu lục nào?