Đảo Síp muốn thành thỏi nam châm BLOCKCHAIN của thế giới