Đảo Crete, Hy Lạp – Top 3 điểm đến hàng đầu thế giới (Phần 2)