Cyprus quốc gia EU tiên phong phủ sóng 5G toàn quốc