Chúc mừng gia đình Mr Vu đã nhận thường trú nhân Malta thành công