FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Chỉ với 3,6 tỷ đồng cho cả gia đình trở thành công dân Châu Âu