Chỉ với 3,6 tỷ đồng cho cả gia đình trở thành công dân Châu Âu