Các trường đại học, cao đẳng nổi bật tại Cộng hòa Síp