FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

Các chủ nhà hàng ở Malta muốn giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống dưới mức một nửa.

All in one