Các Bãi Biển Síp Đã Mở Cửa Trở Lại, Sẵn Sàng Đón Tiếp Khách Du Lịch Hè Này