FREEVISA luôn cam kết (1) Không thu trước, không cọc trước / (2) Hồ sơ được duyệt mới ký hợp đồng / (3) Hoàn phí 100% nếu không đạt

BYRON CAMILLERI cảnh báo hiệp ước di cư mới của EU là “Không phải cây đũa thần”